Ejstrupholm Vandværks Generalforsamling

Husk Generalforsamling d. 24 Marts 2015

Ejstrupholm vandværk afholder generalforsamling Tirsdag d. 24 Marts 2015

Det forgår på Ejstrupholm Hotel kl 19.30

Følgende Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år.

3. Revideret regnskab for 2014 forelægges til  godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget 2015

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                På valg er:    Ole Nielsen
                                     Svend Jøker
                                     Bent Jensen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer og suppleant.

8. Behandling af indkomne indslag.

9. Eventuelt