Generalforsamling - Vandværket - 2016

Husk Generalforsamling d. 29 Marts 2016

Ejstrupholm vandværk afholder generalforsamling Tirsdag d. 29 Marts 2016

Det forgår på Ejstrupholm Hotel kl 19.30

Følgende Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år.

3. Revideret regnskab for 2015 forelægges til  godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget 2016

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                På valg er:    Bjarne Fisker
                                     Leif Christensen
                                     

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer og suppleant.

8. Behandling af indkomne indslag.

9. Eventuelt