Godt nyt til Fjernvarmeforbrugere i Ejstrupholm

Varmeværket i Ejstrupholm har afsluttet regnskabet for 2014-15. Driften af varmeværket har været begunstiget af lave priser på naturgas og en god betaling for at være klar til at producere el i perioder med lille el-produktion fra vindmøller. Investeringen i solfangere, udskiftning af gamle rør og dygtigt personale har også været med til at optimere driften. Bestyrelsen er derfor stolt over og glade for, at kunne meddele at der igen i år vil blive sendt en stor sum penge tilbage til varmeværkets aftagere.

Afregningsprisen pr. MWh er blevet fastsat til 337,50kr inkl. moms. Aconto betalingen har været 487,50kr inkl. moms, så det betyder at brugerne kan se frem til en stor tilbagebetaling. Prisen pr. MWh er for den kommende fyringssæson fastsat til 425,00 inkl. moms.
Som det blev bestemt på seneste generalforsamling, vil der fremover blive opkrævet betaling i 4 rater. Ændringen er indført for at kunne nedsætte omkostningerne. Dette ville normalt have betydet at brugerne skulle udrede et lidt større beløb i første rate end tidligere. Da tilbagebetalingen bliver modregnet i første aconto rate, vil det for langt de fleste forbrugere betyde at tilbagebetaling og aconto beløbene kommer tæt på hinanden. Overgangen til den nye opkrævningsprocedure vil derfor være særdeles lempelig. Aconto betalingerne forfalder fremover 1/9, 1/11, 1/2 og 1/5.
Bestyrelsen håber at driften i det kommende år vil være lige så godt, som det lige afsluttede, og ser frem til at mødes med forbrugerne til generalforsamlingen d. 22 oktober kl 19.30 på Ejstrupholm hotel.