Solvarme: Fase 2 i drift

Med lidt forsinkelse er Fase 2 af solanlægget sat i drift

Pga sygdom er idriftsættelsen ikke gået helt som planlagt. Men fredag d 06-02-2015 bliver første etape af idriftsættelsen sat i gang. Efter nogle uger med drift, vil der bliver foretaget en fin-indstilling af anlægget, så det er klar til foråret og sommerens produktion.

Selv med meget faldende priser på fossil brændsel (Naturgas) er investeringen i solvarme stadig en god ide.

Når først anlægget er stillet op, kendes produktionsprisen. Og der er ikke mange faktorer som kan ændre på dette. Det skal da lige være en politisk ændring, hvis de kunne finde på at afgiftsbelægge solvarme. Jeg tror desværre kun, det er et spørgsmål om tid...

Med fase 2 i drift, er der en forventning om, at Ejstupholm varmeværks årsproduktion vil bestå af ca. 20% solvarme.

 2015 01 27 Udvidelse Af Solvarme 05