Vandværk - vedtægtsændring

På ekstra ordinær generalforsamling d. 12-05-2016 blev ændring i vedtægterne vedtaget

Som oplyst til Generalforsamlingen d. 29 Marts var der ønske om at ændre vedtægterne.

Under §11 blev punktet - valg af revisorer og suppleant 

ændret til - valg af godkendt revisorer

Dette betyder at de "folke valgte" revisorer som i dag gennemlæser regnskabet efter det (alligevel) har været forbi en godkendt revisor, ikke længere bliver nødvendigt. Deres ansvar som underskriverer fjernes og vil være underlagt den godkendte revisor.