Vandværk - Ordinær Generalforsamling + Ekstra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes: Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30 på Ejstrupholm Hotel

Ekstraordinær generalforsamling afholdes: Onsdag den 22. marts 2017 efter ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30 på Ejstrupholm Hotel

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år.
3. Revideret regnskab for 2016 forelægges til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for 2017.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Svend Jøker Hansen
Bent Jensen
Ole Nielsen 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og suppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
 - Vedtægtsændring
9. Eventuelt.

Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

Onsdag den 22. marts 2017 efter ordinær generalforsamling.

Med følgende dagsorden:

1. Vedtægtsændring