Priser

Nedenstående priser er gyldige fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

A'conto rater opkræves 10. Marts og 10. Spetember

Driftsbidrag                                                                        Excl. moms   Incl. moms
Fast årlig afgift pr. bolig-/ erhvervsenhed kr. 430,00 537,50
Målerafgift - årligt pr. afregningsmåler kr. 200,00 250,00
Vandafgift indtil 500 m3 kr. 3,50 4,38
Vandafgift over 500 m3 kr. 2,75 3,44
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr. 6,25 7,81
       
Gebyrer      
Rykkergebyr (Højest 3 rykkere) + rente diskonto + 7 % kr. 100,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning kr. 1.000,00 1.250,00

Se vores tilslutningspriser: