Priser

Priser gældende fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Varmeregnskabet skal, jf. ændringer i varmeforsyningsloven, fra 1. januar 2019 følge kalenderåret.

Derfor opkræves kun aconto rate 1 og 2 inden næste årsopgørelse.

Der udsendes årsbudget for 2018/19 ultimo august, og de 2 rater vil hver udgøre 20% af det samlede budget.

Raterne opkræves hhv. 1. september og 1. november.

Driftsbidrag

Kr.  Excl. Moms Incl. Moms
Variabel bidrag Pr. / MWh 450,00 562,50
Fast bidrag Pr. bolig / år 3.300,00 4.125,00
Måler bidrag Pr. måler / år 300,00 375,00
Rykkergebyr / Inkassogebyr Pr. stk 100,00 Momsfrit