Priser

Priser gældende fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018.

A'conto rater bliver opkræver 4. gange om året.
Den 1. september, 1. november, 1. februar og 1. maj.

Driftsbidrag Kr.  Excl. Moms Incl. Moms
Variabel bidrag Pr. / MWh 300,00 375,00
Fast bidrag Pr. bolig / år 3.300,00 4.125,00
Måler bidrag Pr. måler / år 300,00 375,00
Rykkergebyr / Inkassogebyr Pr. stk 100,00 Momsfrit